За заявки на тел: +359 56 870 501

Контакти

Димитър Кимрянов-прокурист

МОБ: 0 888 507 386

тел: 056 870 566

Технически секретар

тел: 056 870 501

Търговско-офертен отдел

тел: 056 870 542

Адрес

ул. Кумлушка низина 1

e-mail

bship@unacs.bg