За заявки на тел: +359 56 870 501

Обява

“БУРГАСКИ КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦИ” ЕООД

уведомява гражданите, че на площадката на дружеството

находяща се на адрес гр.Бургас, кв.Победа, ул.”Комлушка низина” №1

освен дейностите корабостроене и кораборемонт, ще извършва и

рязане и разкомплектоване на излезли от употреба кораби

Телефон: 056/ 870 501

Адрес

ул. Кумлушка низина 1

e-mail

bship@unacs.bg